Av. Arb. Oğuz KAĞITÇI

İstanbul Bahçelievler’de doğmuş, Ataköy İlkokulu’nu bitirdikten sonra Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olmuştur. İzmir’de askerlik görevini tamamlamasından Kadir Has Üniversitesi’nde özel hukuk alanında yüksek lisans yapmış ve  2007-2011 yılları arasında Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarında ve şirketlerinde avukat-hukuk danışmanı olarak çalışmıştır.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk siciline 16618 sicil numarası ile kayıtlı olup  tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği her hukuki uyuşmazlıkta arabuluculuk yapmaktadır.

Birçok sivil toplum kuruluşu ve mesleki komisyonda sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla yöneticilik ve üyelik yapmaya devam etmektedir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

2011 yılından beri kurucu ortak olarak Kılıç & Kağıtçı Hukuk Bürosu’nda avukatlık faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

SEMİNER ve SERTİFİKALAR

İstanbul Barosu Ceza Muhakemesi Kanunu Sertifikası ( Ocak 2010 )

İstanbul Barosu Kadın Hakları Katılım Belgesi ( Şubat 2013 )

Arabuluculuk Eğitimi ( Kasım – Aralık 2018 )

Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası ( Ekim 2018 )