Arabuluculuk

Büromuz; Özel Hukuk Uzmanlık alanlarında yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk faaliyetinde de bulunmaktadır.