İcra ve İflas Hukuku

Alacak takibi ve tahsili, borçların yeniden yapılandırılması, cebrî icra yoluyla mal alım-satım süreçlerinin yürütülmesi; iflas ve tasfiye süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması, kamu ihalesi yoluyla gayrimenkul alım-satımı vb. gibi hizmetler sunmaktayız.